Bedrijf

 

Op ons bedrijf zijn 5 personen werkzaam.
The A(nema) Team (klik voor een overzicht)

Ligging
Het bedrijf ligt 3km ten noordoosten van Middelstum, een dorpje van 2500 inwoners op het platteland van de provincie Groningen in het Noorden van Nederland. Het is ongeveer 12 km van de kust.

Klimaat
Een uitgesproken zeeklimaat met zachte winters en koele zomers, het klimaat is zeer geschikt voor de teelt van pootaadappelen.

Bedrijfsinfo algemeen

Het akkerbouwbedrijf heeft 110 ha in eigendom en daarnaast wordt er nog 12 ha bijgehuurd van collegateler Jensma voor het telen van pootaardappelen. Van de 110ha blijft ongeveer 105ha gemeten maat over, de rest is erf, kavelpaden, sloten etc.

Het bouwplan
Het bouwplan voor 2001 is:

Pootaardappelen
45 ha.
Suikerbieten
24 ha.
Wintertarwe
34 ha.
Zomergerst
 9 ha.
Braak
 5 ha.

Grondsoort

De grondsoort is jonge zeeklei.

percentage slib
21-31%
percentage lutum
16-19%
percentage humus
1,5-2,0%

Bodem en bodemprofiel

De bodemsoort is poldervaaggrond, overwegend kalkrijk.

Het bodemprofiel is een contactprofiel met een bijzonder goede capillaire werking.
De bouwvoor is ongeveer 30cm dik, goed doorlaatbaar met een goede kruimelstructuur.
Bovenstaande gegeven maken de grond zeer geschikt voor de teelt van pootaardappelen.

 

Perceelsindeling.


Het bedrijf is ingedeeld in 6 percelen. Een perceel is dan ook gemiddeld 15ha, dit komt de efficientie zeer ten goede.

Ter vergelijking in 1961 gemiddeld 1,2 ha.