Historie

 

Van vroeger tot nu

Het bedrijf is in principe al eeuwenoud, de eerste documentatie stamt uit 1718. Er was toen sprake van 22 grazen land. In de volgende 135 jaar werd het door verschillende bewoners langzamerhand vergroot.

In 1853 kocht Cornelis Jans Duursema het bedrijf, bijna 40ha, van zijn schoonmoeder Grietje Tjaarts inmiddels weduwe van Jan Jannes Boerema.
Cornelis Jans Duursema en zijn vrouw Johanna Jans Boerema(!) vergrootten in 1866 de boerderij tot 61 hectare, een groot bedrijf in die tijd.

Dit bleef zo tot 1961, de boerderij werd verkocht door Jan Cornelis Toxopeus aan Sjoerd Reins Brandsma die verhuurde de plaats aan zijn dochter en schoonzoon: Jantje Brandsma en Folkert Anema.

Nadat zij in 1968 eigenaars werden, kochten zij in '72 het bedrijf van de buurman (33ha) L. Allersma en 5 jaar later nog eens 17 ha van een naburige teler. De totale grootte werd toen 111hectare.
In 1993 is Folkert Anema een maatschap aangegaan met zijn zoon en huidige bewoner Peter Anema.

Vanaf 2002 is Peter Anema enig eigenaar van het bedrijf.